โรงเรียนบ้านควนสูง

หมู่ที่  3  บ้านบ้านควนสูง ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
โทร –

นักวิทยาศาสตร์ อธิบายหลักการของจริยธรรมทางชีวภาพ นักวิทยาศาสตร์

นักวิทยาศาสตร์

นักวิทยาศาสตร์ และหากนักปรัชญา นักวิทยาศาสตร์ แพทย์ เภสัช และเข้าใจปัญหาชีวิตสมัยใหม่ของผู้คนผ่านหลักการ ทางชีวจริยธรรมจะไม่เตือนนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักการเมือง ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้คน เกี่ยวกับความรับผิดชอบส่วนตัวต่อทุกสิ่งที่พวกเขาทำ เกี่ยวกับหลักการทางศีลธรรมสมัยใหม่และบรรทัดฐานทางกฎหมายในกิจกรรมของพวกเขา มนุษยชาติสามารถเสื่อมโทรมได้อย่างรวดเร็ว

การนำหลักการของจริยธรรมทางชีวภาพเข้ามาในจิตสำนึกของนักวิทยาศาสตร์และแพทย์ทุกคนควรนำไปสู่การปฏิวัติ ทางความคิดในที่สุด ไม่ต้องสงสัยเลยว่ายาได้รับการเรียกร้องให้ใช้อิทธิพลด้าน มนุษยธรรมต่อชะตากรรมของมนุษยชาติ ท้ายที่สุด หลักคำสอนเรื่องการอนุรักษ์ชีวิตในฐานะคุณค่าทางวัฒนธรรมสูงสุดได้กลายเป็นแกนหลัก ของความหมายของชีวจริยธรรม หลักการของมันควรจะขยายไปสู่ชีวมณฑลทั้งหมด

บทบาทสำคัญในการอนุรักษ์ และปรับปรุงธรรมชาติที่มีชีวิตทั้งหมดบนโลก แต่ก่อนที่จะเข้าใจในเชิงปรัชญาว่าต้องมีทัศนคติที่รอบคอบต่อชีวิต จำเป็นต้องให้คำจำกัดความทางวิทยาศาสตร์มากหรือน้อย การศึกษาทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับวัตถุที่มีชีวิตแสดงให้เห็นว่าโดยหลักการแล้วกฎทางกายภาพเดียวกันนั้นทำงานในสิ่งมีชีวิตเช่นเดียวกับในธรรมชาติที่ไม่มีชีวิต แต่ถึงแม้จะมีการตัดสินที่ขัดแย้งกันมากมายและในเวลาเดียวกัน

นักวิทยาศาสตร์

 

สาระสำคัญของธรรมชาติที่มีชีวิตคือความสามารถในการสืบพันธุ์ และปกครองตนเองโดยที่ชีวิตเพียงลำพังรักษาตัวเองในรุ่นต่อๆไป ย้อนกลับไปในช่วงทศวรรษที่ 30 ของศตวรรษที่ 20 เวอร์นาดสกี้ แนะนำว่าชีวิตเป็นคุณสมบัติดั้งเดิมของชีวมณฑลโดยรวม ดังนั้น พื้นที่ของความรู้และการอนุรักษ์ชีวิต ทั้งในชีววิทยาและในปรัชญา รวมกันอย่างเป็นกลางในการทำความเข้าใจภารกิจระดับโลกของมนุษยชาติ เพื่อทำทุกอย่างเพื่อรักษาแหล่งยีนธรรมชาติของชีวิตบนโลก งานสำคัญนี้ได้รับใช้โดยวิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อนใหม่

จริยธรรมทางชีวภาพ ซึ่งไม่ใช่จริยธรรมขององค์กร คำถามเกี่ยวกับเนื้อหาของระเบียบวินัยทางจริยธรรมใหม่นี้เกิดขึ้นจากการทำความเข้าใจผลของความสำเร็จทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งทำให้สาธารณชนไม่ไว้วางใจ นักวิทยาศาสตร์ ที่ทำการทดลองที่มีความเสี่ยง จนถึงกับสัตว์ การเกิดขึ้นของจริยธรรมทางชีวภาพเกี่ยวข้องกับการทดลองทางชีวการแพทย์ล่าสุด

ดังนั้นในปี 1996 แกะชื่อดอลลี่จึงถูกโคลนนิ่งในอังกฤษ ในปี 2543 มีการโคลนลูกสุกรห้าตัวแล้ว และทุกวันนี้ สัตว์หลายชนิดสามารถโคลนได้สำเร็จและดำเนินชีวิตตามธรรมชาติ ของพวกมันได้สำเร็จ การทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่กล้าหาญยิ่งกว่านั้นดำเนินการ โดยนักวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยฮาวาย สหรัฐอเมริกา กับสเปิร์มของหนู ซึ่งเมื่อถูกทำให้เย็นลง ถูกลดสภาพจนไร้ชีวิต ถูกสร้างใหม่อีกครั้งและใช้สำหรับการปฏิสนธิของสตรี

การศึกษาพบว่าโครงสร้างดีเอ็นเอในเซลล์สืบพันธุ์สามารถต้านทานอิทธิพลภายนอกได้ โอกาสในการเก็บน้ำอสุจิของสัตว์ทดลองในฟาร์ม หรือแม้แต่มนุษย์ก็กำลังเปิดออก ในปี 1997 องค์การอนามัยโลกตัดสินใจห้ามการโคลนร่างกายมนุษย์ นักพันธุศาสตร์หลายคนมองว่าการโคลนนิ่งมนุษย์เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ทั้งจากมุมมองทางศีลธรรมและทางวิทยาศาสตร์ว่าเป็น การคัดเลือกคนที่มีจีโนมที่มีค่าเป็นพิเศษ นี่เป็นเรื่องสมมุติและเป็นการเก็งกำไรมากกว่าทางวิทยาศาสตร์และในทางปฏิบัติ ตามเป้าหมายด้านมนุษยธรรม

จริยธรรมทางชีวภาพต้องการการช่วยชีวิตโดยทั่วไป และโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องระมัดระวังเมื่อมีอิทธิพลต่อร่างกายและจิตใจของมนุษย์ แพทย์ต้องจำคำพูดของไอพี พาฟลอฟ 1849 ถึง 1936 ว่า มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตทางจิตวิญญาณที่ไม่เหมือนใครซึ่งถูกกำหนดโดยธรรมชาติและสาระสำคัญสำหรับกิจกรรมสร้างสรรค์ที่สร้างสรรค์คู่ควรกับศรัทธาความหวังความรัก ที่มีอิทธิพลต่อมุมมองทางศีลธรรมและจริยธรรมของแพทย์

จากนี้ไปเป็นข้อสรุป 1 เนื้อหาของชีวจริยธรรมควรติดตามจากความสำเร็จของ วิทยาศาสตร์ ธรรมชาติทั้งหมดและเหนือสิ่งอื่นใด ชีวการแพทย์ 2 จริยธรรมทางชีวภาพไม่ควรขัดแย้งกับสามัญสำนึกเมื่ออยู่บนพื้นฐานของวัสดุเชิงประจักษ์ที่กว้างขวางของยาที่ใช้งานได้จริง ภายในกรอบของประเพณีทั่วไป และแนวโน้มในการพัฒนาวัฒนธรรม แต่ละยุคนำเสนอนักวิทยาศาสตร์และแพทย์ด้วยข้อกำหนดใหม่ๆ มากขึ้นเรื่อยๆ สำหรับภาระผูกพัน ทางศีลธรรมของพวกเขาซึ่งแสดงออกมาในอุดมคติ หลักมนุษยนิยม

ดังนั้นการเข้าใจปรัชญาของแรงจูงใจอย่างมีมนุษยธรรมในการศึกษาชีวิตในวิทยาศาสตร์ธรรมชาติสมัยใหม่ในทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ใหม่ของชีวการแพทย์จึงนำไปสู่ความเข้าใจในความจำเป็นในการสร้างวิทยาศาสตร์ของชีวจริยธรรม ซึ่งอยู่ที่จุดตัดของปรัชญา จริยธรรม สังคมวิทยา นิติศาสตร์ ชีววิทยาและการแพทย์ จริยธรรมทางชีวภาพกลายเป็นหลักคำสอนทางศีลธรรมในด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ต้องกลายเป็นความเสื่อมเสียศีลธรรมของสังคม เพราะหน้าที่การดำรงชีวิตในสภาพธรรมชาติ คือมันให้ความหวังสำหรับการยืนยันสิทธิมนุษยชนในการกำหนดชีวิตสร้างสรรค์ของพวกเขาอย่างอิสระและเป็นอิสระ

จริยธรรมทางชีวภาพดึงความสนใจของนักวิทยาศาสตร์และแพทย์ทุกคนให้เข้าใจถึงความหมายของปรากฏการณ์แห่งความตาย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาโลก หัวข้อนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ มีการเขียนเกี่ยวกับความตายไม่น้อยไปกว่าชีวิต นอกจากชีววิทยาแล้ว ธนาโทโลยี ศาสตร์แห่งความตายยังมีอยู่เป็นร้อยปี ตั้งแต่กลางศตวรรษที่ 20 ในยุโรปตะวันตก พวกมันถูกชักนำโดยการศึกษาความตายผ่านการทดลองด้วยตัวเอง พวกเขาอนุญาตให้เราตัดสินว่าขอบเขตระหว่างชีวิตกับความตายนั้นสัมพันธ์กันมาก

เนื่องจากมนุษย์ต่างจากสัตว์ ตระหนักถึงความตายของเขาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ มันทำหน้าที่เป็นปัจจัยตามรัฐธรรมนูญในปรัชญาชีวิตของเขา เป็นครั้งแรกที่นักปราชญ์ประกาศสิทธิที่จะตายและเรียกมันว่านาเซีย มันคือเอฟเบคอน เขาเห็นว่านาเซียเซียเป็น ความตายง่าย เมื่อเทียบกับความตายที่เจ็บปวด ประชาชนมีสิทธิที่จะเลือกและละทิ้งวิถีชีวิตของตนได้หรือไม่ ไม่ ยังไม่สามารถทำให้นาเซียเซียถูกกฎหมายในโลกสมัยใหม่และในรัสเซียได้ แต่มีผู้สนับสนุนการุณยฆาต และพวกเขายืนยันว่ามันควรกลายเป็นความจริงของการตระหนักถึงเจตจำนงเสรีของบุคคล การเลือกอย่างมีสติและความรู้ของเขา และตัวเลือกดังกล่าวจำเป็นต้องบอกเป็นนัยว่าผู้ป่วยมีข้อมูลที่ถูกต้อง แต่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการวินิจฉัยหรือการพยากรณ์โรคที่น่าเศร้าของโรคของเขา จากการสำรวจทางสังคมวิทยาที่ดำเนินการในประเทศต่างๆ รวมทั้งรัสเซีย แพทย์ส่วนใหญ่มีทัศนคติเชิงลบต่อนาเซียเซีย

จากการสำรวจของแพทย์ในมอสโก แต่ไม่ว่าพวกเขาจะพูดอะไร ไม่ว่าพวกเขาจะเขียนอะไร ไม่ว่าพวกเขาจะพูดถึงนาเซียเซียอย่างไร ไม่ว่าพวกเขาจะพูดหรือไม่ก็ตาม แพทย์มีหน้าที่ทำทุกอย่างในอำนาจของเขาเพื่อฟื้นฟูผู้ป่วยให้กลับมามีสุขภาพที่ดี เพื่อปกป้องเขาจากความเจ็บปวด หรือบทประพันธ์ของพระเจ้า ซีแดร์ โดโลเร็มซึ่งหมายถึงงานอันศักดิ์สิทธิ์ เพื่อบรรเทาความเจ็บปวด

การกำจัดความเจ็บปวดแม้เพิ่มขึ้นเล็กน้อยในช่วงเวลาของชีวิตที่มีพลัง และความคิดสร้างสรรค์ของผู้ป่วยหรือการรักษาความอ่อนเยาว์ของจิตวิญญาณและร่างกายของเขาโดยไม่เพิ่มระยะเวลาของชีวิตจะทำให้ความตายเป็นที่ยอมรับน้อยลงและทำให้ความปรารถนาของผู้ป่วยรุนแรงขึ้น คนที่จะเลื่อนมัน ทั้งหมดนี้ทำให้แพทย์เป็นนักมนุษยนิยมที่แท้จริง เป็นผู้เชี่ยวชาญที่ดี เป็นคนมีเมตตา คุณสมบัติเหล่านี้ควรปรากฏให้เห็นทุกที่ทุกเวลา ที่บ้าน

อ่านต่อ : วันหยุด อธิบายเกี่ยวกับวิธีในการพักผ่อนที่ทำให้มีคุณภาพสำหรับ วันหยุด

บทความล่าสุด